Me-trix BV (klik hier voor de bedrijfsmatige structuur) ontwikkelt software waarmee inzicht kan worden verkregen in de wijze waarop mensen met lastige situaties omgaan. Op basis van deze analyse worden mensen getraind en gecoacht. De lastige situaties kunnen alledaags zijn, maar net zo goed professioneel of recreatief. De door Me-trix ontwikkelde software bestaat altijd uit een serious game gekoppeld aan een analyse module. De toepassingen waarop de analyse module van Me-trix zich in eerste instantie richt zijn:
  • Jongeren die problemen hebben met sociale situaties (project Self City)
  • Hulpverleners die snel moeten handelen in crisis-situaties
  • Medische beslissingen onder tijdsdruk
  • Managers in beslissingssituaties
  • Teamsporters en coaches
Me-Trix BV is de bouwer en ontwikkelaar van de software die de gedragsanalyses uitvoert en op basis daarvan individuele psychologische profielen genereert. Me-trix is franchisegever van het computer(spel) programma en de daaraan gekoppelde analyse-programmatuur.
Belangstellende franchisenemers kunnen contact opnemen via telefoon of e-mail (zie hiernaast).


Nieuws

• 31 augustus 2009 - Me-trix BV opgericht
• 13 september - Logo in ontwikkeling

Self City


Self City is op dit moment het belangrijkste project van Me-trix BV. Self City is een analyse- en trainingsprogramma gericht op jongeren (12 tot 22 jaar) die problemen ondervinden in sociale situaties. Het idee van het project Self City is dan ook om een computergame te ontwikkelen waarbij:

(1) Het sociale gedrag van een jongere (12-22 jaar) zeer nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Zo nauwkeurig dat ten minste een diagnose in termen van de DSM IV mogelijk wordt. Maar we kijken ook naar andere aspecten, zoals hoe de jongere reageert op situaties met vrouwen, reacties op lichte agressie, op autoriteit, etniciteit en dergelijke.

(2) Daarnaast wordt de leerbaarheid, trainbaarheid en coachbaarheid van het sociale gedrag van een jongere gemeten.

(3) In de tweede fase wordt de jongere, indien mogelijk, getraind. Dit gebeurt dus in de game, waarbij het verloop van de training afhankelijk is van hetgeen bij (1) en (2) is gevonden.

(4) Tenslotte worden adviezen en mogelijkheden gegenereerd om de jongere in het echte leven te coachen en begeleiden.

Het hele project is wetenschappelijk ondersteund (onder andere door prof.dr. H. Hermans, Nijmegen), en vorig jaar is het project in Cambridge gepresenteerd op The 5th International Conference on the Dialogical Self. (Zie deze link voor materiaal van deze presentatie.)

Voor dit project hebben we in een eerder stadium subsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs voor een kleine pilot. Deze pilot gaf succesvolle resultaten te zien (zie projectverslag hieronder).(Klik op de video voor de breedbeeldversie)

Links:

Wetenschappelijk persbericht over Self City

Projectverslag Self City 2006-2007